Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in
Frågor och svar Hjälp

Äldreguiden

1. Välj tjänst
2. Välj kommun
3. Välj jämförelse

Äldreguiden med information om hemtjänstverksamheter och boenden i Sverige. Resultat från 2015.


Glöm inte att vecka 40 är fallpreventionsvecka. Socialstyrelsen samordnar kampanjen "Balansera mera" som bland annat sker på Facebook. Följ oss på Facebook för mer info

Välj hemtjänst eller boende

För personer över 65 år med behov av service eller personlig omvårdnad.

Boenden för personer över 65 år med omfattande behov av vård och omsorg.