Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in
Hjälp Hjälp

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna (uppdaterad 2019-06-25)

1. Introduktion
2. Välj kommun
3. Välj nyckeltal

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna


Webbverktyget E-hälsa i kommunerna ger dig möjlighet att ta del av utvecklingen av digitaliseringen i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Sveriges kommuner. Det är framförallt avsett för beslutsfattare och tjänstemän inom socialtjänsten. Innehållet kan också vara av intresse för statliga myndigheter, forskare, media på lokal, regional och nationell nivå och andra organisationer och personer som är intresserade av ämnet. Verktyget är utvecklat av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen, (regeringsbeslut S2013/2120/FST (delvis) och lanserades den 31 maj 2014. Uppgifterna uppdateras varje år omkring den 31 maj.

I rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019 – Uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna kan du läsa mer om bakgrunden till uppdraget, en sammanställning på nationell nivå och Socialstyrelsens kommentarer till resultaten.


Gå till nästa steg och välj kommun